Sähköajoneuvojen lataamista koskevat ehdot

Matkustaja/käyttäjä

 

 • On vastuussa ajoneuvon pitämisestä hyvässä kunnossa ja sen huolloista huolehtimisesta siten, että ajoneuvo täyttää EU:n soveltuvien asetusten ja direktiivien vaatimukset. Lisäksi vastuussa kaikista menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat edellä mainitun laiminlyömisestä.
 • Takaa, ettei laivaan tuoda ladattaviksi kokeellisia ja/tai muunnettuja ajoneuvoja, ja on vastuussa kaikista menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat edellä mainitun rikkomisesta.
 • On vastuussa ajoneuvon paikkansapitävien tietojen ja asiakirjojen toimittamisesta, mukaan lukien muun muassa ajoneuvon kuntoon, alkuperään, huoltoihin jne. liittyvät asiakirjat. Lisäksi vastuussa menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat kyseisissä tiedoissa ja asiakirjoissa olevista mahdollisista epätarkkuuksista tai virheistä.
 • On vastuussa ohjeiden noudattamisesta ja toimimisesta riittävän huolellisesti latausasemaa käytettäessä. Lisäksi vastuussa mahdollisista menetyksistä, vahingoista ja kuluista, jotka aiheutuvat edellä mainitun laiminlyömisestä.
 • Lupaa ilmoittaa miehistölle mahdollisista vioista ja/tai ongelmista, joita hän havaitsee latausasemaa käyttäessään.
 • Hyväksyy käyttävänsä kuljetusyrityksen miehistöltä saatavia johtoja.

(Käyttäjä hyväksyy maksavansa kaikki soveltuvat maksut, jotka liittyvät latauspalvelun käyttöön.)

 

Kuljetusyritys

 

 • Ei ole vastuussa mahdollisista häiriöistä, viivästyksistä, virheistä, internetin häiriöistä ja/tai muista esteistä, jotka vaikuttavat latausasemien käyttöön ja toimintaan.
 • Ei ole vastuussa mistään epäsuorista, oheis- ja/tai välillisistä menetyksistä, jotka ovat seurausta latausasemien käytöstä tai liittyvät niihin.
 • On oikeutettu keskeyttämään, lakkauttamaan tai lopettamaan latauspalvelun tarjoamisen niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen ja mistä syystä tahansa, esimerkiksi välttämättömien huoltotoimenpiteiden, virtajärjestelmän ja sähkön hallinnan ja/tai toimintahäiriöiden seurauksena.
 • On oikeutettu pyytämään tietoja tai asiakirjoja, joita tarvitaan ajoneuvon latauskelpoisuuden arviointiin, mukaan lukien muun muassa todistus ajoneuvon alkuperästä.
 • On oikeutettu kieltäytymään omalla päätöksellään tarjoamasta latauspalvelua, jos kuljetusyritys katsoo ajoneuvon olevan sopimaton ladattavaksi laivassa ja/tai mistä tahansa turvallisuuteen liittyvästä syystä ja/tai sovellettavien määräysten noudattamisen varmistamiseksi.
 • On oikeutettu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin latausasemien käytöstä aiheutuvien tai niiden käyttöön liittyvien vahinkojen/menetysten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi.
 • On vastuussa ajoneuvon lataamiseen tarvittavien johtojen toimittamisesta käyttäjien käyttöön.

Muilta osin varaukseen sovelletaan Stena Linen liiketoimintaehtoja.