Käytännesäännöt

Nollatoleranssi huonoa käytöstä kohtaan

Matkailusta tulee nauttia, sen tulisi olla rentouttavaa, turvallista ja jotakin, jota odotamme innolla. Me Stena Linella pyrimme varmistamaan, että vieraamme nauttivat hienosta matkakokemuksesta, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ympäristön kaikille vieraillemme heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, etnisestä taustastaan tai uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta. On kunnia-asiamme ylläpitää laivat, satamat ja terminaalit puhtaina ja siisteinä, ja arvostaisimme tukeanne korkeiden standardien ylläpitämisessä.

 

Kaikki työntekijämme toimivat näiden periaatteiden ja arvojen mukaisesti ja kunnioittavat ja huolehtivat kaikista vieraistamme. He ovat myös aina valmiita auttamaan. Pyydämme kunnioittamaan heitä ja noudattamaan heidän mahdollisia ohjeitaan.

 

Pyydämme, että kunnioitatte kotiamme samalla tavalla kuin kunnioitatte omaa kotianne

 

Laivamme on henkilökuntamme koti silloin, kun he ovat poissa omasta kotoaan. He asuvat ja työskentelevät aluksella, ja näin ollen pyydämme, että kaikki vieraamme kunnioittavat ja huomioivat tämän ja kohtelevat henkilökuntamme kotia samalla tavalla kuin omaa kotiaan. 

 

Ongelmatilanteisiin puuttuminen tarvittaessa

 

Huonosti käyttäytyvät vieraat voivat pilata kaikkien matkan. He voivat asettaa aluksen, sen matkustajat ja henkilökunnan alttiiksi vaaralle sekä voivat häiritä muita ihmisiä. Ryhdymme aina päättäväisesti toimiin turvataksemme henkilökuntamme, muiden vieraiden ja aluksen silloin, kun huonoa käytöstä esiintyy.

 

Käytännesäännöt

 

Kaikkien matkustajien on varmistettava, että heidän käytöksensä on hyväksyttävää, ja heidän on pidättäydyttävä käyttäytymästä tavalla, joka ei ole hyväksyttävää. Esimerkkejä ovat mm.:

 

 • pelottelevan tai uhkailevan kielenkäytön tai käytöksen osoittaminen muita vieraita tai henkilökuntaa kohtaan
 • äänekäs ja raju käytös tai sellainen toiminta, joka voi aiheuttaa vaaraa tai häiriötä
 • alle 15-vuotiaiden lasten jättäminen valvomatta ja yksin ilman vastuullisen aikuisen läsnäoloa milloin tahansa
 • säädytön tai loukkaava kielenkäyttö, eleet, solvaukset tai muu samanlainen käytös
 • jalkojen asettaminen istuimille tai niiden selkänojille tai istuimilla makaaminen
 • päihtymys ja/tai levoton käytös alkoholin tai huumausaineiden vuoksi
 • alkoholin tuominen alukselle siellä nautittavaksi
 • asianmukaisen vaatetuksen laiminlyönti tai kenkien riisuminen tai jalkojen asettaminen huonekalujen päälle
 • kaikenlainen laivojen kiinteiden kalusteiden, hätäuloskäyntien tai hälytyslaitteiden vahingoittaminen tai niihin puuttuminen
 • tupakointi kielletyillä alueilla
 • minkä tahansa heittäminen yli laidan (pyydämme käyttämään saatavilla olevia jäteastioita)
 • minkä tahansa omaisuuden tai varusteiden vahingoittaminen, mukaan lukien hytti tai laivan huoneisto, jätteiden jättäminen lattioille tai huonekalujen/varusteiden likaaminen.

 

Pyydämme varmistamaan, että kaikkia tilojamme kohdellaan kunnioittavasti ja ne jätetään siistiin kuntoon seuraavia vieraita varten.

 

Nollatoleranssi käytännesääntöjen rikkomiseen

 

Stena Linella on nollatoleranssi matkustajien asiattomaan käytökseen. Henkilö, jonka todetaan rikkovan mitä tahansa yllä mainittuja sääntöjä, poistetaan laivasta ja hänen pääsynsä Stena Line -laivoihin estetään tulevaisuudessa. Jos uskomme, että matkustaessaan kanssamme jokin henkilö on käyttäytynyt sopimattomalla tavalla, ryhdymme kohtuullisina pitämiimme toimiin estääksemme kyseistä henkilöä jatkamasta tällaista käytöstä, mukaan lukien seuraavat toimet:

 

 • pysyvä kielto matkustaa Stena Linella
 • alukseen nousun estäminen, tai mikäli henkilö on jo laivassa, hänen tulee poistua ennen laivan lähtöä
 • kaikkien tulevien varausten peruuttaminen, mukaan lukien mahdolliset paluumatkat.

 

Ilmoitamme viranomaisille kaikesta rikollisesta vahingoittamisesta ja/tai rikkomuksista, joita on tapahtunut Stena Linen omistamassa laivassa oleilun aikana.

 

Pyydämme apuanne sen varmistamisessa, että matka on nautinnollinen kokemus kaikille ja että kaikki käyttäytyvät vastuullisesti ja huomaavaisesti.

 

Ole vastuullinen. Ole kunnioittava. Ole huomaavainen. Varmistetaan, että kaikki voivat nauttia matkasta.