Etsi ja varaa

Matkustajien Oikeudet

Tiedot meriteitse matkustavien matkustajien oikeuksista.

18. joulukuuta 2012 lähtien velvoittavat Euroopan Parlamentin ja Neuvoston (EU) asetuksen määräykset nro 1177/2010 päivämäärältä 24. marraskuuta 2010 meriteitse ja sisävesillä matkustavien matkustajien oikeuksista […] (EU:n virallinen lehti L 334/1 z 17.12.2010), joka määrittelee yksityiskohtaisesti oikeussuojan asianmukaisen tason varmistamisen vaatimukset matkustajille sekä avun vammaisille henkilöille tai liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka käyttävät merikuljetuspalveluita.