Etsi ja varaa

Kuljetusehdot

Ruotsin laivaliikenneyhtiöiden ehdot koskien henkilökuljetusta ja heidän matkatavaroita meritse Ruotsissa sijaitsevasta lähtösatamasta ja/tai Ruotsissa sijaitsevaan tulosatamaan. Laivanvarustajien yhdistys otti nämä ehdot käyttöön kesäkuussa 1980 Ruotsin Kuluttajaviraston kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.


1. MÄÄRITELMÄT

1.1. Matkatavaralla - ymmärretään mitä tahansa esinettä, myös matkustajan kustannuksella tuotua ajoneuvoa, jota ei luokitella rahdiksi.

 

1.2. Käsimatkatavara - merkitsee mitä tahansa esinettä, joka matkustajalla on matkan aikana tosiasiallisesti mukana, kuin myös jokaista esinettä, jota hän säilyttää hytissä tai myös muulla tavalla pitää huolta matkan aikana, liittäen siihen minkä tahansa esineen, jota matkustaja säilyttää ajoneuvonsa sisällä tai myös sijoitettuna ajoneuvon päälle.

 

1.3. Rahti - merkitsee kaikkia esineitä, joita matkustaja ei voi pitää tosiasiallisesti mukanaan eikä pitämään niistä huolta tai säilyttämään sisällä ajoneuvossaan tai ajoneuvonsa katolla matkan aikana. "Rahti" merkitsee myös esineitä, jotka vievät tilaa laivan rahtitilassa tai tavaroita kaupallisessa merkityksessä, jotka ylittävät 150 kilon painon, kuljetettuina matkustajan ajoneuvon sisällä tai sijoitettuna ajoneuvon katolle. Seuraavaksi "rahti" merkitsee linja-autoja (busseja) ja niiden kaltaisia ajoneuvoja, joita käytetään ammattimaisten palvelujen suorittamiseen - säännöllisiin ja tilauksesta suoritettaviin matkustajakuljetuksiin.

 

2. SOVELLETTAVA LAKI

2.1. Ruostsin Laki - Lukuun ottamatta jäljempänä lausekkeessa 2.2 määriteltyjä lakeja, näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin kuljetusliikkeen suorittamiin kuljetuspalveluihin.

 

2.2. Ulkomaalaiset lait ja Erityismääräykset - Ulkomaan lakia voidaan soveltaa lausekkeessa 6.5, määriteltyihin merikuljetuksiin, jonka suorittaa muu kuljetusliike kuin mainittu kuljetusliike. Erillisiä ehtoja sovelletaan rautatielautan kuljetuksiin ns. suorien lippujen perusteella. Asiaan liittyvää tietoa saa rataliikennettä hoitavasta yrityksestä.

 

3. VARAUS JA SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

3.1. Matkustajapaikan Varaus Pitkän Matkan Kuljetuksissa - Matkustajapaikan sekä ajoneuvopaikan varaus pitkän matkan kuljetuksissa tulee tehdä ennakkoon. Ilman ennakkoon tehtyä varausta matkustajapaikkaa ja ajoneuvopaikkaa ei taata. Pitkän matkan kuljetuksilla tulee ymmärtää kaikkia muita kuljetuksia kuin sitä, josta on puhe lausekkeessa 3.2.

 

3.2. Matkustajapaikan Varaus - Paikalliskuljetus - Matkustajapaikan ja ajoneuvopaikan varaamista suositellaan myös paikalliskuljetuksiin, jos matkustajan on pakko matkustaa määrättynä ajankohtana, joskaan ei ole varmuutta siitä, että vapaita paikkoja on saatavissa milloin tahansa. "Paikalliskuljetuksella" tulee ymmärtää matkoja Ruotsista Tanskaan, Gotlantiin, Norjaan ja Ahvenanmaalle.

 

3.3. Sopimuksen Solmiminen - Matkustaja ja kuljetusliike solmivat keskenään sitovan sopimuksen yhdellä seuraavista tavoista:

a) tekemällä paikkavarauksen laivalle, jonka kuljetusliike seuraavaksi vahvistaa tai, jos varausta ei vaadita;

b) maksamalla lipun hinnan tai myös, jos matkustaja ei suorittanut maksua;

c) hänen alkaessa nousta laivaan tai kuljetusliikkeen matkustajan käyttöön antamaan muuhun kuljetusvälineeseen.

 

Palvelu kun olet aloittanut varauksen teon mutta et ole viimeistellyt varausta tai maksua. Osana palveluamme voimme ottaa sinuun yhteyttä 48 tunnin aikana jos jostain syystä et tehnyt varaustasi loppuun asti tai jos teit varauksen loppuun mutta emme ole saaneet maksua siitä. Tällaisessa tapauksessa lähetämme enintään 2 muistutusta sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut meille. Tämä palvelu on luotu auttamaan sinua, jotta voisit helpommin viimeistellä varauksesi.

 

4. VARAUKSEN PERUUTUSEHDOT

4.1. Peruutus - Yleismääräykset - Varauksen peruutuksella tulee ymmärtää myös, että matkustaja ei ilmoittaudu lähtöselvitykseen tai, jos matkustaja ei saanut lupaa lähtöön mistä syystä tahansa.

 

4.2. Varauksen Peruutuskulut 

Economy tariffi:

 • peruutuskulu on 100 % varauksen arvosta.
 • peruutuskulu lisäpalveluista laivalla (hytit, ruokailu, SPA) palautetaan sinulle 100 %, sillä ehdolla, että peruutus on tehty viimeistään 2 tuntia ennen suunniteltua lähtöä.

 

Flexi tariffi:

24 tuntiin asti ennen lähtöä: ei mitään peruutuskuluja;

 • 24 - 2 tuntia ennen lähtöä: peruutuskulu on 50 % suuruinen varauksen arvosta.
 • peruutuskulu lisäpalveluista laivalla (hytit, ruokailu, SPA) palautetaan sinulle 100 % ehdolla, että peruutus on tehty 2 tuntia ennen suunniteltua lähtöä.

 

Premium tariffi:

 • mahdollinen jopa lähtöpäivänä;
 • kustannusten täysi palautus (2 tuntiin asti ennen lähtöä).

 

Turistimatkat ilman hotellimajoitusta Ruotsissa ja muut tuotteet:

30 päivään asti ennen lähtöä - ei peruutuskuluja;

 • 15 päivään asti ennen lähtöä - peruutuskulut 15 % lipun arvosta;
 • lähtöä edeltävään päivään mennessä - peruutuskulut 50 % lipun arvosta;
 • lähtöpäivänä - peruutuskulut 100 % lipun arvosta;

 

Turistimatkat hotellimajoituksella Ruotsissa:

 • 30 tai useampia päiviä ennen lähtöä - ei maksua;
 • 29 - 15 päivää ennen lähtöä - 25 % lipun arvosta;
 • 14 - 7 päivää ennen lähtöä - 50 % lipun arvosta;
 • 6 tai useampia päiviä ennen lähtöä - 100 % lipun arvosta;

4.3. Poikkeukset - Määrätyissä tapauksissa on mahdollisuus saada alennus mainituista maksuista Ruotsin merilakikokoelman 15. luvun artiklan 14 pykälän 2 mukaisesti. Paikallisliikenteessä eräillä linjoilla, joilla lähtötiheys on suuri, maksuja ei peritä. Paikallisliikenne määritellään lausekkeessa 3.2.

 

4.4. Edestakainen Matka - Siinä tapauksessa, että matkat sisältävät myös paluumatkan, varauksen peruutusmaksu peritään erillisen harkinnan mukaan ottaen huomioon varauksen peruutuspäivän ja jokaisen lähtöpäivämäärän välinen ajanjakso.

 

5. MATKALIPPU JA LAIVA

5.1. Matkalippu - Matkalippu tulee esittää lähtöselvityksessä ennen laivalle menoa sekä bussikuljetuksen yhteydessä, jos se sisältää matkalipun hinnan. Lisäpalvelut kuten bussikuljetus, hotellimajoitus, retket ja ruokailu voivat sisältyä matkalipun hintaan vain silloin, kun ne ovat siinä yksitellen eritelty.

 

5.2. Laivakuljetus - Kuljetusliike voi suorittaa kuljetuksen määrätyllä linjalla käyttäen tavallisia laivojaan tai käyttäen mitä tahansa muita vastaavia yksiköitä.

 

6. KULJETUSLIIKKEEN VASTUU

6.1. Kuljetusliike - Kuljetusliike on vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat syntyneet matkan aikana sekä myöhästymisestä, jos sellaiset vahingot, menetykset tai myöhästymiset ovat aiheutuneet kuljetusliikkeen tai henkilöiden, joista kuljetusliike on vastuussa, laiminlyönnin tuloksena. Ruotsin merilakikokoelman 15. luvun pykälän 20 voimalla eräissä tapauksissa kuljetusliikkeellä on velvollisuus todistaa, tarkoituksena puolustaa vakuuttavasti, ettei ole päästänyt syntymään minkäänlaisia laiminlyöntejä. Mitä tulee vastuuseen myöhästymisistä, tulee ottaa huomioon se, että julkistetut matka-aikataulut tukeutuvat lähtökohtaan, että normaalit merenkulun olosuhteet vallitsevat. Siinä tapauksessa, jos kuljetusliike järjesti apukuljetuksen käyttäen muita kuljetusvälineitä kuin laivaa, kuljetusliike ottaa itselleen vastuun vahingoista tai menetyksistä määräysten mukaisesti, joita sovelletaan sellaisiin kuljetusvälineisiin.

Kuljetusliikkeen vastuu vahingoista, menetyksistä tai myöhästymisistä on rajoitettu Ruotsin merilakikokoelman määräysten mukaisesti. Vastuun rajoitusta lausekkeen 6.3 ja 6.4 mukaisesti sekä huomautuksia koskien vähennyksiä lausekkeen 6.6 mukaisesti ei voida käyttää kuljetusliikkeen hyväksi, jos todistetaan, että vahingot, menetykset tai myöhästymiset on aiheuttanut kuljetusliikkeen johtoon kuuluva henkilö tarkoituksella tai vakavalla laiminlyönnillä.

 

6.2. Sdr Summien Rajoitukset - Ruotsin merilakikokoelmassa määritellyt summien rajoitukset on ilmaistu Kansainvälisen Valuuttarahaston Erityisnosto-oikeuksissa (SDR). Ajankohtainen SDR-arvo on löydettävissä päivälehdissä otsikon Valuuttojen vaihtokurssit alla. Alla mainitut enimmäissummat koskien kuljetusliikkeen vastuuta on ilmaistu SDR yksiköissä sekä Ruotsin kruunuissa päivän 24.02.2006 kurssin mukaan (1 SDR=10,47 SEK)

1. Ruumiinvamma tai kuolema 175,000 SDR (noin 1,832,250 SEK);
2. Myöhästymisen vaikutukset matkustajalle 4,150 SDR (noin 43,450 SEK);
3. Vahingot, menetykset tai myöhästymiset koskien:
a) käsimatkatavaraa 1,800 SDR (noin 18,846 SEK);
b) Kuljetusliikkeelle säilöön annettuja arvoesineitä 6,750 SDR (noin 70,672 SEK);
c) ajoneuvoa matkatavaran kanssa ajoneuvossa/ajoneuvon katolla 10,000 SDR (noin 104,700 SEK);
d) muuta matkatavaraa 2,700 SDR (noin 28,269 SEK);

Yllä olevat raja-arvot koskevat jokaista matkaa. Raja-arvoihin eivät sisälly korot eivätkä oikeudenkäyntikulut. Vakavan onnettomuuden tapauksessa Ruotsin merilakikokoelman lukuun 9. sisältyvät määräykset voivat aiheuttaa lisäksi muiden raja-arvojen käytön.

 

6.3. Poikkeukset Vastuusta - Poikkeukset vastuusta Kuljetusliike on vapautettu vastuusta koskien:

a) matkustajia ennen heidän laivaan nousemista sekä heidän laivasta poistumisen jälkeen huomioiden lausekkeen 6.1 pykälän 2 määräykset.

b) matkatavaraa ennen sen viemistä laivaan ja sen laivasta poisviemisen jälkeen huomioiden lausekkeen 6.1 pykälän 2 määräykset.


Kuljetusliike ei voi vedota vastuusta vapauttavaan lausekkeeseen (vapautuslauseke), jos on olemassa lausekkeen 6.2 pykälässä mainitut olosuhteet.

Kuljetusliike ei ole vastuussa rahoista, taide-esineistä ja muista arvoesineistä, jos niitä ei ole annettu kuljetusliikkeelle säilytettäväksi erillisen sopimuksen mukaisesti.

 

6.4. Vastuuvapauslauseke - Merikuljetuksen vastuusta on vapautettu mainittu kuljetusliike, jos kuljetuksen on suorittanut muu kuljetusliike. Jos matkalippu osoittaa tai myös, jos on sovittu muulla tavalla, että kuljetuksen suorittaa - kokonaan tai määritetyssä laajuudessa muu kuljetusliike, kuljetusliike vapautetaan vastuusta vahinkoihin, menetyksiin tai myöhästymisiin, jotka ovat aiheuttaneet tämän muun kuljetusliikkeen valinta ja tilaus häneltä kuljetuspalveluiden suorittamisesta osittain tai kokonaan.

 

6.5 Vähennykset - Kuljetusliike pidättää itselleen oikeuden vähennyksiin siten, että matkustaja kantaa riskin alla eritellyistä vähennysten arvoista:


1. minkä tahansa ajoneuvon vahingoista 150 SDR (noin 1,570 SEK);

2. minkä tahansa muun matkatavaran vahingoista 20 SDR (noin 209 SEK);

3. myöhästymisestä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä 20 SDR (noin 209 SEK).


Kuljetusliike ei voi soveltaa edellä esitettyjä vähennyksiä, jos esiintyy lausekkeen 6 pykälässä 2 mainitut olosuhteet, eikä myöskään, jos laiva menetetään kokonaisuudessaan.

 

7. MUUT MÄÄRÄYKSET

7.1 Rahti - Kuljetettavaan rahtiin sovelletaan Ruotsin merilainsäädännön lukua 13. Rahtimaksut peritään voimassa olevien tariffien mukaan.

 

7.2 Vaarallinen Matkatavara - Matkatavara tai käsimatkatavara, joka voi muodostaa vaaran tai merkittävän rasitteen laivalle, ihmisille tai rahtia ei voida viedä laivaan matkatavarana tai käsimatkatavarana tai se täytyy ilmoittaa rahdiksi ja kuljettaa erityismääräysten mukaan. Ruotsin merilakikokoelman luvun 15 artikla 8 asettaa matkustajalle velvollisuuden informoida kuljetusliikettä vaarallisen matkatavaran ominaisuuksista ennen matkan alkua. Olosuhteista riippuen kuljetusliikkeellä on oikeus ilman mitään vastuuta tätä asiaa koskien siirtää vaarallinen matkatavara tai käsimatkatavara maalle sen tekemiseksi vaarattomaksi tai hävittämiseksi, jos kuljetusliikkeelle ei ilmoitettu etukäteen sellaisen matkatavaran vaarallisia ominaisuuksia. Jos vaarallinen matkatavara tai käsimatkatavara aiheutti vahinkoja kuljetusliikkeelle tai laivalle, matkustaja kantaa niistä vastuun, jos todetaan yhteys vahingon syntymisen ja matkustajan tai henkilön, josta matkustaja on vastuussa, laiminlyönnin välillä.

 

7.3 Eläinten Kuljetus - Elävien eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset on säädelty Euroopan Unionin määräyksissä. Kotieläinten kuljetusta koskevat tiedot linjalla Gdynia - Karlskrona saa mm. Stena Linen konsulteilta.

 

7.4 Vaatimukset Kuljetusliikettä Kohtaan - Vaatimukset ja valitukset tulee ilmoittaa välittömästi laivan päällystölle. Virallinen vaatimus kuljetusliikettä kohtaan tulee esittää asianmukaisessa ajassa vahingon tai menetyksen syntymisen jälkeen.

 

 7.5 Toimivaltaiset Tuomioistuimet - Oikeustoimiin ryhtyminen, mikäli riitaan ei löydetä sovinnollista ratkaisua, on mahdollista vain joissakin alla mainituista tuomioistuimista, joskin tuomioistuimen valinta kuuluu kantajalle:

1. Vastaajan kotipaikan tai pääkonttorin toimivaltainen tuomioistuin;

2. Satamassa, josta matka alkaa, tai myös suoritetun kuljetuksen määräsatamassa sijaitseva tuomioistuin;

3. Tuomioistuin siinä maassa, jossa kantajalla on pysyvä asuinpaikka, kuitenkin ehdolla, että vastaaja harjoittaa siinä maassa liiketoimintaa ja on sen lainkäyttövallan alainen;

4. Tuomioistuin siinä maassa, jossa kuljetussopimus solmittiin, ehdolla, että vastaaja harjoittaa siinä maassa liiketoimintaa ja on sen lainkäyttövallan alainen; 

 

7.6 Määräaika Vaatimusten Esittämiselle - Alempana mainitut vaatimukset vanhenevat, ellei ole ryhdytty oikeudellisiin toimiin toimivaltaisissa tuomioistuimissa (Katso: lauseke 11.) annettujen määräaikojen sisällä:

1. Korvausvaatimukset ruumiinvammasta tai myöhästymisestä:

a) kaksi vuotta laivasta poistumisen päivämäärästä; tai

b) siinä tapauksessa, että matkustaja kuoli laivasta poistumisen jälkeen - kahden vuoden kuluessa kuolinpäivämäärästä, ei kuitenkaan myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluessa laivasta poistumisen päivämäärästä.

2. Korvausvaatimukset matkatavaraan kohdistuneesta vahingosta, menetyksestä tai myöhästymisestä liittyen matkustajan kuljetukseen:

a) kaksi vuotta matkatavaran laivasta purkamisen päivämäärästä; tai

b) matkatavaran menettämisen tapauksessa - kahden vuoden kuluessa päivämäärästä, jona matkatavara tulisi purkaa pois laivasta.